1.4.2. Kurumsal Değerlendirme Analiz Bürosu
Süreç Adı: Kalite Geliştirme Süreci Süreç Sorumlusu: 
Süreç Temsilcisi: 
BÜRO ADI ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
1.4.2. Kurumsal Değerlendirme ve Analiz Bürosu
Büro Sorumlusu:
1.4.2.1. 3600 Derece Analiz ve Değerlendirme Şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı: 
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.1. Karınca iş takip sistemi verilerinin aylık analiz ve değerlendirilmesi  iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.2. Aylık KPI performans soru setleri verilerinin değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.3. Hizmet içi eğitim anketlerinin değerlendirilmesi ve raporlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.4. Öğrenci memnuniyeti verilerinin değerlendirmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.5. Personel, tedarikçi vb. memnuniyet analizlerinin yapılması  iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.6. AUZEF bildirim yönetim sistemi aylık verilerinin analizi ve değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.7. "Performans Değerlendirme ", "İç Tetkik" ve "Dış tetkik" analizlerinin yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.8. AUZEF süreclerinin girdi ve çıktıları ile her türlü kaynak ve akışının analiz ve değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.9. Kalite faaliyetleri, mükemmeliyet yolu ve sürekli iyileştirme kapsamında AUZEF'te her türlü uygulama sonuçlarının düzenli ölçümü sonrası değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.10. AUZEF'in katıldığı veya yürüttüğü kongre, fuar vb. organizasyonların performans analizinin yapılması iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.11. AUZEF Aylık KPI Doldurulması ve yönetilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.12. Hedefe ulaşmayan aylık KPI puanları için sebep sonuç iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.13. KPI raporlarının hazırlanması ve AR-GE bürosuna teslimi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.14. Raporlanması gereken işlerin takip ve analizi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.2.1.15. AUZEF programlarında kalite kontrolleri iş analizi
1.4.2.2. Kurumsal Risk Analizi Şubesi
Şube Sorumlusu: 
Şube Çalışanı:
 
 
 
 

Görüşünüz