1.2.2 Hizmet İçi Eğitim Bürosu
BÜRO ADI

ŞUBE ADI

İŞ ANALİZLERİ

1.2.2.Hizmet İçi Eğitim Bürosu

1.2.2.1. Hizmet İçi Eğitim Şubesi

AUZEF-İŞ-1.2.2.2.1. Eğitimlerin program tasarımının yapılması iş analizi

AUZEF-İŞ-1.2.2.2.2. Personelin eğitim ihtiyaçlarının ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin  belirlenmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.2.2.2.3. Eğitimlerin uygulanması, organize edilmesi ve kayıtlarının tutulması iş analizi

AUZEF-İŞ-1.2.2.2.4. Eğitim süreci sonuç değerlendirmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.2.2.2.5. Kurum içi personel görev bilgilendirme oryantasyonu iş analizi

AUZEF-İŞ-1.2.2.2.6. Ar-Ge Bürosu'nun eğitim taleplerinin belirlenmesi iş analizi

AUZEF-İŞ-1.2.2.2.7. Kalite yönetim sistemleri eğitimlerinin belirlenmesi iş analizi

Görüşünüz