1.4.3. Sistem Belgelendirme ve Dokümantasyon Bürosu
Süreç Adı: Kalite Geliştirme Süreci Süreç Sorumlusu:  
Süreç Temsilcisi:  
BÜRO ADI ŞUBE ADI İŞ ANALİZLERİ
1.4.3. Sistem Belgelendirme ve Dokümantasyon Bürosu
Büro Sorumlusu:
 
1.4.3.1. Dokümantasyon Biçimsel Uygulamaları Şubesi
Şube Sorumlusu:
Şube Çalışanı:    
 
AUZEF-İŞ-1.4.3.1.1. AUZEF Kalite Yolu Sisteminde tüm dökümanlarının güncel olmasını sağlama iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.1.2. AUZEF Kalite Yolu Sisteminde tüm dökümanların tarih, sayı ve dökümanlar listesi ile genel arşivlerde tasniflenmesi, dağıtım ve duyuruları iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.1.3. AUZEF'te sistem dokümanlarla ilgili gelen taleplerin değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.1.4. AUZEF'te sistem dokümanlarının biçimsel olarak düzenlenmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.1.5. Kalite Geliştirme süreci dosyalarının sharepointte arşivlenmesi ve yönetilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.1.6. Kalite Geliştirme süreci resmi yazışmalarının yürütülmesi iş analizi
1.4.3.2. Dokümantasyon Mantıksal ve Kavramsal Uygulamaları Şubesi
Şube Sorumlusu:
Şube Çalışanı:    
 
AUZEF-İŞ-1.4.3.2.1. AUZEF Kalite yönetim sistemi dokümanlarının AUZEF Doküman Hazırlama Standartlarına mantıksal ve kavramsal uygunluk açısından değerlendirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.2.2. AUZEF Kalite yönetim sistemi dokümanlarında geçen kavramların eş güdümlü olmasının sağlanması iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.2.3. AUZEF Kalite yönetim sistemi dokümanlarının birbiri ile ilişkili olan standart, prosedür ve talimatlarının uyumlu olmasının geliştirilmesi iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.2.4. AUZEF Kalite yönetim sistemi dokümanları olarak standartların birbiri ile eş güdümlü olmasını geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.2.5. AUZEF Kalite yönetim sistemi dokümanları olarak prosedür ve iş analizlerinin birbiri ile eş güdümlü olmasını geliştirme iş analizi
AUZEF-İŞ-1.4.3.2.6. AUZEF Kalite yönetim sistemi dokümanları olarak tablo ve formların standart, prosedür ve iş analizleri ile eşgüdümlü olmasının geliştirilmesi iş analizi
1.4.3.3. Belgelendirme Şubesi
Şube Sorumlusu:
Şube Çalışanı:
 
 
 
 

Görüşünüz